Simultantolk + konsekutiv / liaison

"Gode kommunikationskompetencer, flydende og levende, udviser interesse."
EU-institutionernes kompetencebeskrivelse

Jeg tolker til og fra dansk, spansk og engelsk.

Jeg tolker også fra norsk, svensk, tysk og catalansk til dansk.

Jeg er EU-certificeret til at arbejde for de europæiske institutioner.

Jeg har tolket for Europol og Eurojust, OSCE og Folketinget og mellem justitsministrene i Spanien og Storbritannien.

Jeg kan tolke om alt, hvis blot jeg får mulighed for at forberede mig.

Jeg holder især af at tolke om:

  • Kraner og anhugning

  • Europæiske samarbejdsudvalg

  • Radikalisering og terrorbekæmpelse

  • Retssager og politiarbejde

  • Fodbold og litteratur

Jeg er uddannet fra Copenhagen Business School med en europæisk master i konferencetolkning. Jeg er uddannet cand.mag. fra Københavns Universitet i spansk og engelsk sprog og litteratur. Jeg har studeret fire år ved Universitat de Barcelona og taget halvdelen af alle mine universitetseksamener dér på linje med spanierne.

Simultantolk

Hvad er det?

En simultantolk tolker, mens taleren taler.

Hvad kan jeg?

Jeg har simultantolket for EU, Europol, Nordisk Atlantsamarbejd,
Det Kongelige Bibliotek, Landsforeningen af Psykiatribrugere,
Trelleborg, Sapa, Widex, Kunde & Co. og Danæg.

Jeg bruger hvisket simultantolkning hos dansk og svensk
retsvæsen, politi, advokater og flygtningemyndigheder.

Hvordan gør man?

Det kræver tolkekabine og tekniker.
Jeg kan booke det for jer.

Simultantolke arbejder i hold af mindst 2, som skiftes og bistår hinanden.
Ved meget korte møder kan en tolk arbejde alene.

Tolkedagen varer højst 2 x 3 timer med halvanden times frokostpause.
Solotolke skal have pause hver halve time.
Pauserne i programmet skal respekteres.

Simultantolke får betaling pr. dag og kan ikke hyres på timebasis.

De forbereder sig på opgaven ud fra baggrundsmateriale, slides
og talenoter, som arrangøren mailer på forhånd.

Tolkningen bliver bedst, når taleren taler sit eget sprog
i klare, simple sætninger – og ikke overvurderer sit engelsk
eller læser komplekst skriftsprog højt i fuld fart.

Tolkene skal kunne se taleren og have alle tal på papir eller slides.

Hvornår kan det bruges?

Næsten altid.
Men det kræver udstyr, så tolken ikke taler i munden på taleren.

Hvisketolkning

Hvad er det?

Den såkaldte chuchotage er hvisket simultantolkning.

Hvad kan jeg?

Jeg har hvisketolket til et folkemøde i Folketinget
og ved en række af Novos roadshows,
ved Rockwoolfondens pressemøde om ADHD
og i Landsforeningen for Psykiatribrugere.

Jeg hvisketolker uden udstyr til anklagede, vidner og asylansøgere
ved retssager og asylsager i Danmark og Sverige (og førhen i Spanien).

Hvordan gør man?

Det kræver udstyr og tekniker,
men er billigere end at stille en kabine op.

Udstyret til tolkene skal have håndfri mikrofon og høretelefon.
Det leveres i en kuffert sammen med publikums høretelefoner.
Jeg kan uden ansvar booke udstyret for jer.

Tolkene viser høretelefonernes brug til en superbruger hos kunden,
så superbrugeren kan udlevere dem til publikum,
og tolkene kan koncentrere sig om deres arbejde.
Hvis publikum har problemer med udstyret,
skal de henvende sig til superbrugeren og ikke til tolken.
Især hvis der kun er én tolk!

Tolkene skal placeres, hvor deres tolkning
og publikums småsnak  ikke forstyrrer hinanden,
de har brug for wifi, te og vand og lys til at læse deres noter ved.

Hvornår kan det bruges?

Hvisketolkning kan kun bruges ved korte møder,
fordi det er langt mere belastende for tolkene.
Af samme grund koster det 25 % ekstra.

Det er ideelt til mobil tolkning ved fx virksomhedsbesøg.
Men det er uklogt at vælge formen af sparehensyn.

Konsekutivtolk

Hvad er det?

En konsekutiv tolk tolker, når taleren standser.

Det bruges fx ved liaisontolkning.

Hvad kan jeg?

Jeg har brugt formen ved et bilateralt justitsministermøde
mellem UK’s Kenneth Clark og Spaniens Ruiz-Gallardon,
ved OSCE’s interview med danske politikere i Folketinget,
ved en miljøkonference og i et telefoninterview for Weekendavisen.

Jeg tolker til dagligt den anklagedes svar konsekutivt til retten
og asylansøgerens svar til sagsbehandleren fra Udlændingestyrelsen.

Hvordan gør man?

Det kræver mere tid end simultantolkning, men intet udstyr.

Tolken tager noter under talen
og kan ved hjælp af dem gengive talen i sin helhed.

Ikke alle konferencetolke er glade ved at tolke konsekutivt.
Men det er jeg.

Hvornår kan det bruges?

Formen anbefales til fx bilaterale møder,
men ikke til fx foredrag.

PRISER

Konferencetolkning med forberedelsestid

Brug mig til krævende opgaver på højt niveau

Max. 2 timer med pause midt i: 6.000
Max. 8 timer inkl. frokostpause: mig + en kollega til i alt 16.000
Rejsedag: 2.000

Hastetillæg ved booking med under en måneds varsel: 1.000

Simpel dialogtolkning uden fagtermer

Brug mig fx i børnesager

Max. 2 timer: 3.500
Max. 6 timer: 6.000
Max. 10 timer: 9.000

Hastetillæg ved booking med under en uges varsel: 1.000

Alle priser er i DKK ekskl. moms og alle udgifter.
Betalingsfrist 1 uge fra fakturering.
Booking er bindende.